Təşkilatın strukturu

İcra

 • Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

  Hədəfləri:Kurslara müraciət edən şəxslərin sayını artırmaq."Peşəkar" İnkişaf Mərkəzi brendinin və onun proqramlarının tərəfdaşlar arasında tanınmasını artırmaq.
  Vəzifələri:Marketinq kampaniyalarının hazırlanması və həyata keçirilməsi.Kursların təbliğatı üçün tədbirlərin və PR-aksiyaların təşkili.Marketinq tədbirlərinin effektivliyinin analizi və strategiyaların düzəliş edilməsi.

 • Müraciətlərlə iş şöbəsi

  Hədəflər:
  Kurslara müraciət prosesinin səmərəli və effektiv idarə edilməsini təmin etmək.
  Müraciətlərin dəqiq və vaxtında emalını qorumaq.
  Müraciət edən şəxslərə yüksək səviyyədə xidmət təmin etmək.

  Vəzifələr:Telefon vasitəsilə müraciət edən şəxslərin skrininqini aparmaq.İlkin müsahibələri təşkil etmək.
  Müraciət edən şəxslərə lazımi sənədlərin toplanması və təqdim edilməsi ilə bağlı məlumat və dəstək vermək.
  Kurslara qəbul prosesində əsas qəbul meyarlarını və tələblərini nəzərə almaq.
  Müraciət və qəbul proseslərinin nəticələrini müraciət edən şəxslərə vaxtında və dəqiq şəkildə bildirmək.
  Müraciət prosesinə dair statistikaları və məlumatları toplamaq, analiz etmək və hesabatlar hazırlamaq.

 • Tədrisin və imtahanların təşkili şöbəsi

  Hədəflər:Tədrisin və imtahanların yüksək standartlarda və effektiv şəkildə təşkil edilməsini təmin etmək.Təlim və qiymətləndirmə proseslərinin şəffaflığını qorumaq.Tələbələrin öyrənmə və qiymətləndirmə təcrübələrini optimallaşdırmaq.Kurs materiallarının və imtahanların müasir təhsil standartlarına uyğun olmasını təmin etmək.
  Vəzifələr:Tədris materiallarının və imtahan suallarının hazırlanmasında keyfiyyət standartlarının təmin edilməsi.Tədris və qiymətləndirmə metodlarının müasir tələblərə uyğun yenilənməsi.
  Sınaq dərslərinin planlaşdırılması, hazırlanması və icrası.
  Kursların planlaşdırılması, hazırlanması və icrası.Kurslar zamanı texniki və tədris dəstəyinin təmin edilməsi.
  Təcrübə məkanları ilə təcrübə dərslərinin planlaşdırılması, hazırlanması və icrası.Təcrübə məkanlarında təlimə aid sənədlərin icrasının vaxtında və düzgün tərtib edildiyinin təmin edilməsi.Tələbələr barəsində istehsalat-təcrübə rəhbərlərindən rəylərin toplanması.
  İmtahanların planlaşdırılması, hazırlanması və icrası.
  İmtahanlar zamanı texniki və tədris dəstəyinin təmin edilməsi.
  İmtahana aid sənədlərin icrasının vaxtında və düzgün tərtib edildiyinin təmin edilməsi.İmtahan nəticələrinin obyektiv və şəffaf şəkildə qiymətləndirilməsi və elan edilməsi.
  Sertifikasiya mərasiminin planlaşdırılması, hazırlanması və icrası.
  Kurs və imtahanların təkmilləşdirilməsi üçün rəylərin toplanması və təhlili.

 • Məzunların işlə təminatı şöbəsi

  Hədəflər:Məzunların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq.Məzunların iş tapmaqda effektiv dəstək təmin etmək.İşəgötürənlərlə əlaqələri gücləndirmək və məzunlar üçün iş imkanları yaratmaq.Karyera inkişafı və peşəkar oriyentasiya xidmətlərini təkmilləşdirmək.
  Vəzifələr:Məzunlara karyera planlaması, CV hazırlama və iş müsahibəsi texnikaları üzrə məsləhətlər vermək.İşəgötürənlərlə əməkdaşlıq yaratmaq və onlara məzunların CV-lərini təqdim etmək.Karyera yarmarkaları, işəgötürənlərlə görüşlər və peşəkar inkişaf seminarları təşkil etmək.İşəgötürənlərlə məzunlar arasında əlaqələrin qurulmasına kömək etmək.Məzunların karyera inkişafı üçün lazımi resursları və məlumatları təmin etmək.Məzunların işə düzəlmə statistikalarını toplamaq və təhlil etmək.İş bazarı trendləri və tələbləri barədə məzunlara məlumat vermək və onları bu istiqamətdə hazırlamaq.

 • Tərəfdaşlarla iş şöbəsi

  Hədəflər:Mövcud tərəfdaşlıqları möhkəmləndirmək və yeni tərəfdaşlıqlar qurmaq.Tərəfdaşlarla əlaqələrin effektiv və mütəmadi idarə edilməsini təmin etmək.Tərəfdaşlıqlardan alınan faydanı maksimallaşdırmaq və qarşılıqlı mənfəət təmin etmək.Təşkilatın tərəfdaşlıq siyasətinin və strategiyasının inkişaf etdirilməsi və tətbiqi.
  Vəzifələr:Tərəfdaşlarla əlaqələrin qurulması, saxlanılması və inkişaf etdirilməsi.Tərəfdaşlarla müzakirələrin aparılması, müqavilələrin hazırlanması və imzalanması.Tərəfdaşlıqların performansının izlənilməsi və qiymətləndirilməsi.Tərəfdaşlıqlardan əldə edilən nəticələrin təhlili və hesabatlandırılması.Tərəfdaşlıq fəaliyyətlərinin təşkilatın ümumi hədəfləri və strategiyaları ilə uyğunlaşdırılması.Tərəfdaşlarla keçirilən tədbirlərin, görüşlərin və layihələrin idarə edilməsi.Potensial tərəfdaşlarla əlaqə qurmaq və təşkilatın maraqlarını təmsil etmək.

 • Sənədlərlə iş şöbəsi

  Hədəflər:Sənədləşmə prosesinin effektiv və düzgün idarə edilməsini təmin etmək.Sənədlərin dəqiq və vaxtında işlənməsini və arxivləşdirilməsini təşkil etmək.Sənədlərin qanuni tələblərə və təşkilatın standartlarına uyğun olmasını qorumaq.Sənədləşmə prosesinin şəffaflığını və hesabatlılığını artırmaq.
  Vəzifələr:Gələn və gedən sənədlərin qeydiyyatını və idarə edilməsini təmin etmək.Sənədlərin düzgün və qanuni formatda hazırlanmasına və təqdim edilməsinə nəzarət etmək.Elektron və fiziki arxivlərin idarə edilməsi, sənədlərin sistemli şəkildə saxlanılması və asanlıqla əldə edilə biləcək quruluşun təmin edilməsi.Hüquqi və təşkilati tələblərə uyğun olaraq məxfilik və məlumatların qorunması qaydalarına riayət etmək.İş proseslərinin yüksək səviyyədə effektivliyini və səmərəliliyini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi.Sənədləşmə ilə bağlı müraciətlərə və sorğulara sürətli və dəqiq cavabların verilməsi.

 • Keyfiyyətə nəzarət və təhlil şöbəsi

  Hədəflər:Bütün biznes proseslərin vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.
  Vəfizələr:Marketinq və PR fəaliyyətinin icrasının vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.Kursa müraciət edən şəxslərin müraciətlərinin qəbul edilməsi və mütaciətlərin idarəolunması və sənədləşəmənin icrasının vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.Kursun başlaması ilə bağlı kursun idarəolunması və sənədlərin icrasının vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.Kursun aralıq imtahanlarının təşkili və sənədlərin icrasının vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.İmtahanların təşkili və sənədlərin icrasının vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.Sertifikatların verilməsi üzrə tədbirlərin təşkili və sertifikatların təşkilinin vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.işlə təminatın təşkili və hesabatlılığının düzgün aparılması qədər olan bütün proseslərin vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.

Dərstək və inkişaf

 • Araşdırma və biznesin inkişafı şöbəsi

  Hədəflər:
  Təşkilatın biznes strategiyalarını və fəaliyyətlərini təkmilləşdirmək.
  Bazar araşdırmaları vasitəsilə yeni biznes imkanlarını aşkar etmək və qiymətləndirmək.
  İnnovativ yanaşmalar və texnologiyaların tətbiqi ilə təşkilatın rəqabət qabiliyyətini artırmaq.
  Uzunmüddətli biznes inkişaf planlarını hazırlamaq və həyata keçirmək.

  Vəzifələr:
  Bazar tendensiyalarını, müştəri ehtiyaclarını və rəqabət mühitini daimi olaraq təhlil etmək.
  İnnovasiyaları və yeni biznes modellərini araşdırmaq, qiymətləndirmək və təklif etmək.
  Təşkilatın məhsul və xidmətlərinin inkişafı üçün strategiyalar hazırlamaq və bu strategiyaları rəhbərliyə təqdim etmək.
  Potensial iş ortaqlığı və əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq və qiymətləndirmək.
  Yeni biznes layihələrinin hazırlanması və icrası üçün planlar tərtib etmək.
  İnnovativ texnologiyalar və metodologiyaların təşkilatın fəaliyyətinə inteqrasiyasını təmin etmək.
  Biznes inkişafı ilə bağlı daxili və xarici hesabatlar hazırlamaq və təqdim etmək.

 • Rəqəmsallaşdırma şöbəsi

  Hədəflər:
  Təşkilatın rəqəmsal transformasiyasını idarə etmək və təkmilləşdirmək.
  Rəqəmsal texnologiyaların və sistemlərin effektiv tətbiqini təmin etmək.
  İş proseslərinin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması yolu ilə səmərəliliyi artırmaq.
  Rəqəmsal məlumatların idarə edilməsi və təhlükəsizliyini qorumaq.
  Vəzifələr:
  Rəqəmsal texnologiyaların və sistemlərin seçilməsi, tətbiqi və idarə edilməsi.
  Rəqəmsal dönüşüm strategiyalarının hazırlanması və həyata keçirilməsi.
  İş proseslərinin rəqəmsallaşdırılması və avtomatlaşdırılması üçün tədbirlərin planlaşdırılması və icrası.
  Rəqəmsal məlumatların saxlanması, emalı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
  İstifadəçilərə rəqəmsal texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təlimat və dəstək vermək.
  Rəqəmsal sistemlərin fəaliyyətinin monitorinqi və texniki dəstəyin təşkili.
  Rəqəmsal layihələrin təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi üçün daimi təhlil və yeniliklərin tətbiqi.

 • Datanın idarəolunması şöbəsi

  Hədəflər:
  Təşkilatın məlumat analitikası və məlumat idarəetməsi fəaliyyətlərini gücləndirmək.
  Məlumatların toplanması, saxlanması, analizi və təhlili proseslərini effektivləşdirmək.
  Qərar qəbul proseslərində məlumat əsaslı yanaşmanın tətbiq edilməsini təmin etmək.
  Məlumatların təhlükəsizliyini və məxfiliyini qorumaq.

  Vəzifələr:

  Məlumat toplama, emal və saxlama sistemlərinin idarə edilməsi.
  Təşkilatın ehtiyaclarına uyğun olaraq məlumat analitikası və təhlil metodologiyalarının tətbiqi.
  Məlumat bazalarının və analitik alətlərin təkmilləşdirilməsi.
  İdarəetmə qərarlarında məlumatların tətbiqi üçün lazımi dəstəyin təmin edilməsi.
  Məlumat təhlükəsizliyi və məxfiliyinin standartlara uyğun olaraq qorunması.
  İş prosesləri və qərar qəbul meyarları üçün məlumat əsaslı yanaşmaların inkişafı.
  Məlumatların analizi və təhlili ilə bağlı hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.

 • Hüquq şöbəsi

  Hədəflər:
  Təşkilatın hüquqi məsələlərdə etibarlı və effektiv dəstək almasını təmin etmək.
  Hüquqi risklərin minimuma endirilməsi və hüquqi uyğunluğun qorunması.
  Hüquqi məsləhət və dəstəyin keyfiyyətini yüksəltmək.
  Hüquqi proseslərin və sənədlərin təkmilləşdirilməsi.

  Vəzifələr:
  Hüquqi məsləhət və rəy təqdim etmək.
  Müqavilələrin hazırlanması, yoxlanılması və imzalanması proseslərində iştirak etmək.
  Hüquqi risklərin idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi.
  Qanuni və tənzimləyici tələblərə uyğunluğun təmin edilməsi.
  Daxili və xarici hüquqi işlərlə bağlı məsləhətlər vermək.
  Hüquqi mübahisələrin qarşısının alınması və həll edilməsi.
  Hüquqi təlimatlandırma və təhsilin təşkili.

 • Maliyyə və mühasibatlıq şöbəsi

  Hədəflər:
  Maliyyə stabilliyini və səmərəliliyini təmin etmək.
  Düzgün və şəffaf mühasibat uçotunu qorumaq.
  Maliyyə planlaşdırması və büdcələndirmə proseslərini effektivləşdirmək.
  Maliyyə risklərinin idarə edilməsi və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyi.

  Vəzifələr:
  Gəlir və xərc hesabatlarının hazırlanması və idarə edilməsi.
  Maliyyə və mühasibat uçotunun qanunvericiliyə uyğun aparılması.
  Büdcə planlaşdırması və maliyyə proqnozlarının hazırlanması.
  Maliyyə hesabatlarının düzgün və vaxtında təqdim edilməsi.
  Vergi hesabatları və ödənişlərin idarə edilməsi.
  Maliyyə auditlərinin təşkili və nəzarət edilməsi.
  Maliyyə resurslarının səmərəli idarə edilməsi və maliyyə risklərinin azaldılması.

 • İnsan resursları şöbəsi

  Hədəflər:İşçi qüvvəsinin effektiv idarə edilməsini təmin etmək.İşə qəbul və işçilərin peşəkar inkişafı proseslərini optimallaşdırmaq.İş yerində müsbət mühit və korporativ mədəniyyətin qurulmasına kömək etmək.Biznes proseslərin icrası üzrə bilik bazasının hazırlanması.
  Vəzifələr:İşə qəbul, işdən çıxarılma və işçi dövriyyəsi proseslərinin idarə edilməsi.Əmək münasibətləri və əmək haqqı sistemlərinin idarə edilməsi.İşçilərlə bağlı məlumatların saxlanılması və idarə edilməsi.

 • Təsərrüfat və təchizat şöbəsi

  Hədəflər:
  Təşkilatın təsərrüfat və təchizat ehtiyaclarını səmərəli və effektiv şəkildə qarşılamaq.
  Təchizat zəncirinin optimallaşdırılması və təsərrüfat proseslərinin yaxşılaşdırılması.
  Maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsini təmin etmək.
  Təchizat və təsərrüfat fəaliyyətlərində keyfiyyət və etibarlılığı artırmaq.

  Vəzifələr:
  Təchizat zəncirinin idarə edilməsi, o cümlədən alıcılarla danışıqların aparılması və müqavilələrin bağlanması.
  Anbar və inventar idarəetməsi, o cümlədən ehtiyat hissələrinin və təsərrüfat mal-materiallarının saxlanılması və idarə edilməsi.
  Satınalma və təchizatla bağlı maliyyə planlaşdırması və büdcənin idarə edilməsi.
  Keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına uyğun olaraq təsərrüfat işlərinin həyata keçirilməsi.
  Təchizat və satınalma ilə bağlı hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi.
  Təchizat müqavilələrinin performansının izlənilməsi və qiymətləndirilməsi.
  Təchizat proseslərinin və təsərrüfat fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması və təqdim edilməsi.